Cairn Consulting
Menu

Referenties

Interimmanagement en Advies

“Arie Haasnoot heb ik leren kennen als een professioneel manager met een grote mate van verantwoordelijkheid. Als voormalig wethouder beveel ik hem aan bij het analyseren en oplossen van complexe zaken.”

Bert van Kesteren, destijds wethouder van de gemeente Steenbergen en lid Adviesgroep Zuidwestelijke Delta.

“Arie verbindt mensen door zijn charme, zijn inzet en zijn intellectuele bagage.”

Hans van Oerle, destijds als strategisch adviseur collega bij BrabantStad.

“Arie heeft direct na de grote brand in Moerdijk als kwartiermaker gefungeerd voor het project nazorg en herstel. Onder grote druk en in een hectische omgeving heeft hij in een intensieve werkperiode een projectplan gemaakt. Zijn sterke kanten zijn dat hij brede ervaring meebrengt,beschikt over een groot netwerk en veel gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen. Voorts is hij mensgericht en houdt hij de balans in de onderlinge verhoudingen, ook in situaties waar er veel druk is, goed in het oog. Arie is dus een breed inzetbare manager, die precies weet hoe de gemeentelijke hazen ambtelijk en bestuurlijk lopen!”

Bert Kandel, gemeentesecretaris van Moerdijk.

“Arie Haasnoot gaf in periode van ruim een maand als kwartiermaker/
tijdelijk projectleider de leiding aan het proces van opstellen van een projectplan Herstel en nazorg brand Chemie-Pack. Vanuit mijn rol en betrokkenheid als kwartiermaker deelproject communicatie heb ik Arie in staat gezien om een brede verscheidenheid aan tijdelijk projectdeelnemers in korte tijd gefocust te krijgen naar het doel projectplan. En dit weten om te zetten in het resultaat conceptplan.
Waarbij zijn ervaring in het omgaan met een diversiteit aan personen en functies (bestuurlijk en ambtelijk) tot uiting kwam. Omgevings- en bestuurlijke sensitiviteit bleken in deze fase een goede aanvulling.
Met een positief-kritische benadering en een einddoel voor ogen waarbij hij enerzijds zijn visie en mening onderbouwt en anderzijds uitnodigt tot geven van feedback. Daarbij blijkt hij open te staan voor de argumenten van de ander, mits deze zijn onderbouwd, en op basis daarvan bereidt zijn mening bij te stellen.
Tenslotte heeft Arie een plezierige, ontspannen c.q. mensgerichte werkwijze en geeft aan welgemeend in de ander te zijn geïnteresseerd. Kortom: ik kijk terug op een constructieve en prettige samenwerking.”

Mirjam Noordegraaf, Senior Communicatieadviseur bij gemeente Breda.

Relatiebeheer bij de overheid

“Arie, je hebt het goed gedaan! Je was een fijne collega, scherp, onafhankelijk en kritisch! Dat is ook nodig in zo’n proces.”

Emmy Meijers, destijds programmadirecteur Rijnmond-Drechtsteden bij het Deltaprogramma.

“Sinds januari 2012 ben je actief geweest als gemeenteambassadeur voor de deelprogramma’s Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden van het Deltaprogramma. Daarbij heb je je ingezet als aanjager, ondersteuner en makelaar van kennis. We hebben je daarin leren kennen als enthousiast en energiek persoon. Hiermee heb je ervoor gezorgd dat het deltaprogramma op de bestuurlijke agenda bij gemeenten kwam te staan en de inbreng van gemeenten in het deltaprogramma bevorderd. Dit waarderen we erg.”

Drs. C.J.G.M. de Vet, lid directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

“Arie was 1,5 jaar lang mijn maatje in het omgevingsmanagement van de Zuidwestelijke Delta. Zijn ervaring en kennis waren van grote waarde om de gemeenten volwaardig te betrekken bij de ontwikkelingen. Arie was standvastig en solide, maar ook bereid om het over een andere boeg te gooien. Fijn in de samenwerking en met een gezonde dosis humor.”

Anton van Berchum, destijds omgevingsmanager bij deelprogramma Zuidwestelijke Delta van het Deltaprogramma.

Coach

“Als coach ken ik Arie als zeer integer. Hij luistert nauwgelet en baseert de juiste visie op wat hij hoort vertellen. Is direct in zijn commentaar en dat helpt degene die gecoacht wordt op directe wijze. Arie levert daarbij relevante leesstof aan, praktische opdrachten, en helpt je om concreet verder te komen. Arie is een heel bekwame coach.”

Hanneke Somers – Neutkens.

“Arie heeft de rol van coach voor een startende gemeentesecretaris met verve vervuld. De coaching maakte deel uit van een bij aanstelling van deze secretaris door diens werkgever uitgezet ontwikkeltraject. Op basis van zijn kennis en ervaring is Arie er in geslaagd de werkwijze van zijn pupil in positieve zin te beïnvloeden en daarmee ook het functioneren van het managementteam.”

Wouter de Gruijter, directeur van IMS de gruijter meijerink & partners.